TOP-pic.jpg

שלוה‭ ‬הינו‭ ‬אירגון‭ ‬ללא‭ ‬מטרות‭ ‬רווח‭ ‬הפועל‭ ‬מזה‭ ‬27‭ ‬שנים‭ ‬במטרה‭ ‬לטפל‭ ‬בילדים‭ ‬עם‭ ‬מוגבלויות‭ ‬ולסייע‭ ‬לבני‭ ‬משפחותיהם‭ ‬בהתמודדות‭ ‬עם‭ ‬המורכבויות‭ ‬הכרוכות‭ ‬בגידולם‭, ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬שילובם‭ ‬בחברה‭.‬

 

בשנת‭ ‬2016‭, ‬עבר‭ ‬האירגון‭ ‬לביניינו‭ ‬החדש בשטח של‭ ‬22,000‭ ‬מ"ר‭ ‬הפרוסים‭ ‬בתשעה מפלסים‭ ‬שמוקדשים‭ ‬כולם‭ ‬לטובת‭ ‬הילדים‭ ‬ומשפחותיהם.

 

לקראת המעבר בנינו עבור שלוה אסטראטגיית מותג חדשה ופיתחנו שפת מותג שתתאים לארגון שהפך ‬ממקום‭ ‬קטן‭ ‬ומשפחתי‭ ‬למרכז‭ ‬לאומי שהינו הגדול והמתקדם בישראל לאנשים עם מוגבלויות. המרכז הלאומי של של​ו​וה הוא מופת של שילוב אנשים עם מוגבלויות בישראל ונחשב לאחד מהמובילים בעולם​.

לקראת המעבר בנינו עבור שלוה אסטראטגיית מותג חדשה ופיתחנו שפת מותג שתתאים לארגון שהפך ‬ממקום‭ ‬קטן‭ ‬ומשפחתי‭ ‬למרכז‭ ‬לאומי שהינו הגדול והמתקדם בישראל לאנשים עם מוגבלויות. המרכז הלאומי של של​ו​וה הוא מופת של שילוב אנשים עם מוגבלויות בישראל ונחשב לאחד מהמובילים בעולם​.

לקראת המעבר בנינו עבור שלוה אסטראטגיית מותג חדשה ופיתחנו שפת מותג שתתאים לארגון שהפך ‬ממקום‭ ‬קטן‭ ‬ומשפחתי‭ ‬למרכז‭ ‬לאומי שהינו הגדול והמתקדם בישראל לאנשים עם מוגבלויות. המרכז הלאומי של של​ו​וה הוא מופת של שילוב אנשים עם מוגבלויות בישראל ונחשב לאחד מהמובילים בעולם​.

לקראת המעבר בנינו עבור שלוה אסטראטגיית מותג חדשה ופיתחנו שפת מותג שתתאים לארגון שהפך ‬ממקום‭ ‬קטן‭ ‬ומשפחתי‭ ‬למרכז‭ ‬לאומי שהינו הגדול והמתקדם בישראל לאנשים עם מוגבלויות. המרכז הלאומי של של​ו​וה הוא מופת של שילוב אנשים עם מוגבלויות בישראל ונחשב לאחד מהמובילים בעולם​.

נהיה בקשר

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה

© Ira GInzburg Studio 

HaRav Avida St. 5, Jerusalem  |  T (+972) 77-212-0215  |  C (+972)-544-862-940

info@iraginzburg.com

logo2.png