top of page

מעינות

ttl3.png

מעיינות ישראל חברה שפועלת כחלק מספקי חברת "תגלית" ( Birthright Israel). החברה מביא בני נוער יהודים מרחבי התפוצות למסע מרתק בארץ ובכדי לחזק את הקשר שבין צעירי יהדות התפוצות לישראל, לגלות משמעות חדשה בזהותם היהודית האישית ובקשר שלהם אל ההיסטוריה ואל התרבות היהודית. כתוצאה של תהליך המיתוג פיתחנו שפת מותג שפונה לצעירים בדרך חווייתית ומגניבה, מדברת בגובה העיניים.

LOGO.jpg
icons3.gif
bag.png
bag-text.png
iPad.png
iphone.png
portraits.gif
bottom of page