top of page

מוזיאון ישראל

museum_logo-colorful.png

מוזיאון ישראל הוא המוזיאון הגדול והחשוב בישראל, ואחד הידועים בעולם. המוזיאון מציג יותר מ-500 אלף פריטי אמנות המייצגים את שלל תרבויות העולם ומציע מגוון אוספים קבועים ותערוכות מתחלפות. 

אנו באנו לרענן את הדימוי הרציני של המוזיאון ולהציג אותו כמקום חי ותוסס שמפגיש בין אנשים, בין תרבויות, בין עבר להווה ובין ישראל לעולם. יצרנו שפה עכשווית ורלוונטית, עם דגש על מגוון האמנויות שהקהל יכול ליהנות מהן ולא רק על אמנות הקלאסית.

Manifesto_gif_02.gif
Manifesto_GiF_01.gif
bottom of page