top of page
DSC_3673.jpg
Exhibition-TTL-animation_white.gif

כתב החרטומים שהתפתח במצרים לפני כ–5,000 שנה כלל מאות תמונות שהיה אפשר לכתוב באמצעותן הכול - מרשימת מכולת ועד שירת הלל לאלים. אבל נדרשו לשם כך ידע עצום ומיומנות ניכרת, ובחלוף הזמן תפסה את מקום התמונות כתיבה קלה יותר ובה כ–20 סימנים אלפביתיים בלבד המושלים עד היום בתרבות המערב. נדמה היה שכתיבה בתמונות נזנחה לעד, ואולם, בעידן הדיגיטלי של המאה ה–21 שבה התמונה - אימוג׳י, פרצופון בעברית — לככב באינספור מסרונים הנשלחים תדיר. מדי שנה נוספים לכתב זה עשרות סימנים חדשים, ויש הרואים בו את השפה המתפתחת בקצב המהיר ביותר בעולמנו.

באמצעות שלל ממצאים ממצרים העתיקה - המוצגים על רקע השימוש העכשווי באימוג׳י - מובא גלגולה של הכתיבה בתמונות מהעת העתיקה ועד מערכת הכתב המודרנית. סרטונים נלווים ועמדות מולטימדיה חושפים כיצד בעידן הסייבר, כמו גם בימי הפירמידות, התמונות אינן רק כתב אלא מערכת מורכבת ומתוחכמת של תקשורת חזותית. 

DSC_3701.jpg
Emoglyphs-black-wall.gif
DSC_3722.jpg
DSC_3694.jpg
DSC_3673.jpg
DSC_3676.jpg
bottom of page