top of page

עיר דויד

calcolthic-image 2.png

עמותת אלע"ד (״אל עיר דוד") והגן הלאומי עיר דוד, הפועלים לחיזוק התיירות החינוך והמחקר בירושלים, יצאו עם מיזם טכנולוגי חדשני: הקמת ציר זמן וירטואלי ברשת המספר את סיפורה של העיר על פני 4000 שנותיה בדרך ויזואלית, קצרה ודינמית. מטרת הפרויקט היתה הנגשת המידע ההיסטורי והארכאולוגי באופן חוייתי וסוחף תוך שימוש במגוון מדיות כמו וידאו ושמע. עבודתנו כללה את אפיון המסכים, תכנון חויית המשתמש, עיצוב האתר ויצירת מערכת אייקונים חדשה וייחודית. כמו כן יצרנו סרטוני פתיח לכל אחת מהתקופות על ציר הזמן. האתר יעלה לאוויר בקרוב. (כרגע הוא נמצא בפיתוח)

אפיון מסכי האתר

תכנון חווית המשתמש

עיצוב האתר

COD_UX_2.png
COD_UX_1.png
COD_colors_icons.png
fonts.png
mobile_1.png
iron-age-I-image.png
iron-age-II-image.png
mobile_2.jpg
mobile_3.jpg
mobile_4.jpg
the-bronze-age-image.png
mobile_5.jpg
return-to-zion-image.png
mobile_6.jpg
Jerusalem_of_Hezekiah_LookingNorth Copy.

תודה רבה

bottom of page